ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจัตุรัส เลขที่ 9 ม.7 ต.หนองบัวใหญ่

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ 044851499 ต่อ 101,105,110